ÅDraklinikens logotypBoka tid

Är det mer vanligt hos kvinnor än män?

Tidigare ansågs det vanligare bland kvinnor men i dag vet vi att det är jämnt fördelat mellan könen. Cirka 40% drabbas av åderbråck, oavsett kön.