ÅDraklinikens logotypBoka tid

Personlig omtänksamhet går hand i hand med trygghet och kompetens

Ådrakliniken startades 2011 av två sjuksköterskor som bestämde sig för att ta åderbråckbehandlingar till en ny nivå. Redan från början var duon på det klara med var de vill hålla till och vem man ville samarbeta med – det anrika Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Sagt och gjort – Ådrakliniken flyttade in i den charmiga och ombonade Grindstugan på Carlanderska sjukhuset. Där finns vi fortsatt i dag och grundfilosofin är densamma då som nu – personlig omtänksamhet som går hand i hand med trygghet och hög kompetens. Något som i sin tur innebär en märkbar skillnad – för patienten.

Ådrakliniken i grindstugan vid Carlanderska

Finns i Göteborg, verkar i hela Västsverige

Det ska vara lätt att ha med oss att göra. Så om vissa kan ha svårt att besöka oss, kommer vi till dem i stället. Vi gör regelbundna nedslag på olika orter runt om i Västsverige. Mycket uppskattade besök som gör att vi vågar kalla oss ledande på åderbråcksbehandling i Västsverige.

Vi är det privata alternativet

Som privat vårdgivare tar vi emot olika patientkategorier. Via remiss från något landsting, de som tecknat egen sjukförsäkring eller patienter som själva betalar sin behandling. Den sistnämnda gruppen växer stadigt. Vi har korta väntetider, det tar inte lång tid från bokning och ett mottagningsbesök till behandling.

Vi samarbetar med Carlanderska sjukhuset

Carlanderska sjukhuset öppnade våren 1927. Mycket har förändrats genom åren men grundidén är fortfarande densamma: Att erbjuda förstklassig sjukvård med extra omtanke i en miljö som är mer ombonad och hemlik än den som erbjuds av övriga sjukvården. Det var just den inriktningen som vi ville bli en del av och vi tror och hoppas att det också märks när du kommer in på Ådrakliniken.

Men att ligga i direkt anslutning till ett sjukhus handlar framför allt om patientsäkerhet. Åderbråcksbehandlingar är visserligen mycket säkra och risken för komplikationer är små. Vårt samarbete med Carlanderska sjukhuset är en trygghetsfaktor som ingen av våra konkurrenter kan skryta med.

Tuffa kvalitetskrav

Vi på Ådrakliniken är en av cirka femtontal olika mottagningar som samarbetar med Carlanderska sjukhuset. Där pågår ett ständigt arbete med patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Det innefattar att sjukhuset samarbetspartners, d v s även vi på Ådrakliniken, regelbundet granskas för att säkerställa att vi lever upp till sjukhuset höga kvalitetskrav.

Medansvariga snarare än medarbetare

Det är ingen hemlighet att sjukvården ofta är toppstyrd. Det är inget som tilltalar oss. Tvärt om – vi tror på en platt organisation där alla måste göra stort som smått. Självklart har var och en av oss specialistkompetens inom sitt huvudområde. Samtidigt som alla ser helhetsbilden och vet exakt hur hela patientresan ser ut. Det innebär att vi kan täcka upp för varandra när det behövs, utan att äventyra patientsäkerheten. Därför brukar vi säga att vi är medansvariga snarare än medarbetare.

  • Gunnar Svensson

  • M.D., Ph.D., Specialist i kärl- hjärt- och allmänkirurgi.
  • Annika Wolfbrandt

  • Leg. Sjuksköterska
  • Susanne Malmros

  • Leg. Sjuksköterska
Cecilia hjälper kunder med åderbråck och ådernät
  • Cecilia Brandrup-Wognsen

  • Leg. Sjuksköterska
  • Sofia Mattiasson

  • Leg. Sjuksköterska