Laserbehandling av åderbråck

Ådraklinken är en klinik som huvudsakligen är inriktad på diagnostik och behandling av åderbråck. Kliniken finns i Grindstugan på Carlanderska i Göteborg och vi har samarbetsavtal med Carlanderska.

Åderbråcksbehandling med laser eller RF

All diagnostik av åderbråck sker med hjälp av ultraljud på kliniken och vi använder en etablerad skala för gradering av åderbråck sk CEAP klassifikation. Vid åderbråcksbehandling använder vi nya moderna s.k. endoluminala metoder, antingen laser eller RF(radiofrekvens). Dessa metoder är väl dokumenterade i studier med utmärkta behandlingsresultat. Laserbehandling av åderbråck är skonsam och görs i lokalbedövning.

Specialist i kärlkirurgi

Laserbehandling för att behandla och ta bort åderbråck görs på vår klinik Ådrakliniken och man kan återvända hem någon timme efter behandling. Man behöver inte sjukskrivas efter ingreppet och kan oftast återvända till sitt arbete dagen efter behandlingen, detta till skillnad från öppen kirurgi då man ofta sövs vid ingreppet och vanligen är sjukskriven i ett par veckor.

På kliniken har vi har ett kontinuerligt kvalitetsarbete där återbesök efter tre månader med ultraljud och enkät uppföljning är viktiga delar. Vi använder ett internt avvikelserapporteringssystem system för att fortlöpande förbättra våra rutiner och behandlingar.
Vi har gjort en genomtänkt etisk analys av vår verksamhet. Vi behandlar våra patienter på medicinsk indikation och använder väldokumenterad behandlings metoder. Vi dokumenterar i databaserad journal med säkerhetsuppbackning. Vi gör vårt yttersta för att minska behandlingsrisker genom att t.ex. undvika narkos och genom noggranna rutiner för sterilitet och aseptik.

Vi är alltid tillgängliga för er!
Är kliniken stängd finns ständigt ett telefonnummer att ringa för att komma i kontakt med någon av oss.

 

Annika Wolfbrandt

Leg sjuksköterska

 

 

Susanne Malmros Lindholm

Leg sjuksköterska