Vi fortsätter med våra externa mottagningar. Vi kommer under våren besöka följande orter: Trollhättan, Borås, Karlstad, Lidköping och Varberg. Ring oss på tfn. 031-7904142 för att boka tid!