Externmottagningar!

Vi kommer som tidigare fortsätta med våra mottagningar på annan ort! Ring för information om ort och datum på tfn:031-7904142