Frågor & svar

Hur uppkommer åderbråck?

I benens vener finns det klaffar som skall förhindra att blodet stockar sig bakåt. Om klaffarna inte fungerar orsakar det att venen utvidgar sig. Detta kallar man åderbråck.

Vad kan orsaka åderbråck?

Orsaker som kan bidra är ärftlighet, hormoner och graviditet. Om man får åderbråck så försvinner de aldrig  av sig självt.

Är det farligt med åderbråck?

Det är relativt ofarligt men leder inte sällan till bensvullnad, kramp, krypningar smärta och tyngdkänsla. Om åderbråcken inte behandlas  kan man få hudförändringar i form av brunaktig missfärgning, eksem och bensår.

Är det mer vanligt hos kvinnor än män?

Tidigare sa man att kvinnor får åderbråck oftare än män men idag vet man att det är i stort sett lika vanligt, ca 40% drabbas av åderbråck oavsett kön.

Hur visar det sig att man har åderbråck?

Man kan ha åderbråck som inte syns eller att de visar sig som blå, knöliga upphöjningar.  Ibland ger de symtom som svullnad i benen, huden runt åderbråcket kliar, det kan ömma vid beröring eller att det gör ont om man står eller sitter länge.

Om jag behöver min ven till en framtida hjärtoperation, vad händer då?

Venen är sjuk och kan inte användas till ett sådant ingrepp.

Vad kan man göra åt åderbråck?

Vid lindriga besvär kan man prova med kompressions strumpa. Vid mer uttalade besvär rekommenderar vi bedömningsbesök hos en kärlspecialist med kompetens i ultraljudsteknik.

 

Har du frågor, maila oss på: info@adrakliniken.se