Vi behandlar pulsåderbråck

Kroppspulsåderbråck i buken, bukaorta aneurysm, beror på en med åldern försvagad pulsådervägg. Pga. det höga trycket i pulsådern kommer denna att successivt att töjas på dem som är drabbade. Om detta får fortsätta kan det så småningom resultera i en så stor vidgning att pulsådern brister. Detta medför ofta att patienten avlider.

Sjukdomen är alltså åldersbetingad och börjar oftast utvecklas i 60 – 70 års ålder.
Men det är också så att en medfödd benägenhet för att den skall utvecklas har stor betydelse, d.v.s. ärftlighet spelar roll. Tillståndet är vanligare hos män än hos kvinnor. Ökad risk har också de som har rökt eller röker, detta förefaller, gälla även kvinnor. Ökad förekomst tycks också föreligga hos patienter med långvarigt högt blodtryck och hos dem som har cirkulationsstörning i benen.

Undersökningen är smärtfri, oskadlig och går fort att genomföra.

Hos den grupp människor som drabbas av pulsåderbråck i kroppspulsådern kan fortlöpande kontroller göra att behandling, kärlkirurgi, operation, kan göras om/när tillväxten resulterat i en diameter där vi vet att risken för bristning påtagligt ökar. Innan dess ger sjukdomen inga symtom och behöver inte behandlas.

Det finns en mycket gedigen vetenskaplig grund för att rekommendera screeningundersökning med ultraljud av kroppspulsådern i buken hos män över 65 år. Därför startade man på de flesta håll i Sverige liksom i många andra länder screeningundersökningar med ultraljud.

Pulsåderbråck i buken diagnostiseras relativt lätt med en ultraljudsundersökning.

Vill du läsa mer om pulsåderbråckssjukdomen och dess behandling rekommenderar vi att Du ”Googlar” Bukaorta aneurysm eller går in på www.1177.se för mer information, navigera er sedan till ”Fakta och Råd” » ”Hjärta och blodkärl” » ”Bråck på stora kroppspulsådern i magen”

 

Avgift för ultraljudsundersökning av kroppspulsådern i buken hos oss är 900kr.