Externmottagning

Vi kommer under året 2017, med regelbundenhet fortsätta med våra externmottagningar. Ring på tfn 031-7904142, för vidare information om orter och datum!